User:Joey717/List:Compositions by Bedřich Smetana

From the Science Archives, the open-project database of science information that barely anyone can edit
< User:Joey717Joey717 > List:Compositions by Bedřich Smetana
Jump to navigation Jump to search

Below is a List of compositions by Bedřich Smetana sorted by genre, catalogue numbers, original and English titles. JB numbers are from Tematický katalog skladeb Bedřicha Smetany (Thematic Catalogue of Works by Bedřich Smetana) by Jiří Berkovec (Prague, 1999). B. numbers are from the catalogue by František Bartoš. T. numbers are from the 1893 catalogue by Karel Teige.

Genre JB B T Composition date Icons-flag-cz.png Czech title (original title) Icons-flag-uk.png English title Key Scoring Notes
Opera 1:87 124 90 1862–1863 Braniboři v Čechách The Brandenburgers in Bohemia   in 3 acts; libretto by Karel Sabina
Opera 1:100 131 93 1863–1866 Prodaná nevěsta The Bartered Bride (Die verkaufte Braut)   4 versions; revised 1868–1869 (B. 137 and B. 140) and 1870; libretto by Karel Sabina
Opera 1:101 133 96 1865–1867 Dalibor Dalibor   in 3 acts; revised 1870; libretto by Josef Wenzig in Czech translation by Ervin Špindler
Opera 1:102 107 1869–1872 Libuše Libuše   in 3 acts; libretto by Josef Wenzig in Czech translation by Ervin Špindler
Opera 1:108 109 1873–1874 Dvě vdovy The Two Widows   in 2 acts; revised 1877; libretto by Emanuel Züngel, after Jean Pierre Félicien Mallefille's play Les deux veuves
Opera 1:104 115 1875–1876 Hubička The Kiss   in 2 acts; libretto by Eliška Krásnohorská after the novel by Karolina Světlá
Opera 1:110 118 1877–1878 Tajemství The Secret   in 3 acts; libretto by Eliška Krásnohorská
Opera 1:122 129 1879–1882 Čertova stěna The Devil's Wall   in 3 acts; libretto by Eliška Krásnohorská
Opera 2:48 133 1874
1883–1884
Viola Viola   fragment; libretto by Eliška Krásnohorská after Shakespeare's play Twelfth Night
Orchestral 1:10 31 12 c.1842 Minuet Minuet B-flat major for orchestra  
Orchestral 1:11 32 14 c.1842 Kvapík bajadér / Galopp bajadérek Bayadere Galop C major for orchestra  
Orchestral 1:39 63 46 1848–1849 Velká předehra Festive Overture (Jubel-Ouvertüre) D major for orchestra Op. 4
Orchestral 1:59 92 59 1853–1854 Triumfální symfonie Festive Symphony (Triumph-Symphonie) E major for orchestra Op. 6; revised 1881
Orchestral 1:70 106 74 1857–1858 Richard III Richard III A minor for orchestra symphonic poem after the play by William Shakespeare; Op. 11
Orchestral 1:72 111 79 1858–1859 Valdštýnův tábor Wallenstein's Camp D major for orchestra symphonic poem; Op. 14; after the Wallenstein trilogy by Friedrich Schiller
Orchestral 1:79 118 82 1860–1861 Hakon Jarl Hakon Jarl C minor for orchestra symphonic poem; Op. 16; after the tragic drama by Adam Gottlob Oehlenschläger
Orchestral 1:85 123 91 1862 Doktor Faust Doctor Faust   for orchestra overture to a puppet play
Orchestral 1:86 125 49 1862–1863 Našim děvám To Our Girls D major for orchestra polka; revised 1888
Orchestral 1:88 127 94 1863 Oldřich a Božena Oldřich and Božena   for orchestra overture to a puppet play
Orchestral 1:90 129 95 1864 Pochod k slavnosti Shakespearově Solemn March for Shakespeare Celebrations E major for orchestra Op. 20
Orchestral 1:92 132 97 1867 Fanfáry k Shakespearovu dramatu Richard III Fanfares for Shakespeare's Richard III   for brass and timpani
Orchestral 1:95 136 102 1868 Slavnostní předehra k položení základního kamene Národního Divadla Solemn Prelude on the Occasion of Laying the Foundation Stone for the National Theatre C major for orchestra  
Orchestral 1:97 138 103 1869 Rybář The Fisherman   for harmonium, harp and string orchestra
Orchestral 1:98 139 104 1869 Libušin soud Libuše's Judgement   for orchestra  
Orchestral 1:112  
110
111
113
114
120
121
 
1872–1874
1874
1875
1875
1878
1879
Má vlast
 1. Vyšehrad
 2. Vltava
 3. Šarka
 4. Z českých luhů a hájů
 5. Tábor
 6. Blaník
My Country
 1. Vyšehrad
 2. Vltava (Die Moldau)
 3. Šarka
 4. From Bohemian Woods and Fields
 5. Tábor
 6. Blaník

E-flat major
E minor
A minor
G minor
D minor
D minor
for orchestra Cycle of 6 symphonic poems
Orchestral 1:115 123 1879 Venkovanka The Country Woman G major for orchestra polka; also for piano
Orchestral 1:126 135 1882–1883 Pražský karneval: Introdukce a polonéza The Prague Carnival   for orchestra Introduction and Polonaise
Chamber music 1:12 35 16 1843 Fantasie na českou národní píseň „Sil jsem proso“ Fantasy on a Bohemian Song G minor for violin and piano
Chamber music 1:64 96 64 1855 Klavírní Trio Piano Trio G minor for violin, cello and piano Op. 15; revised 1857, B. 104
Chamber music 1:105 116 1876 Smyčcový kvartet č. 1 „Z mého života“ String Quartet No.1 "From My Life" (Aus meinem Leben) E minor for 2 violins, viola and cello  
Chamber music 1:118 128 1879–1880 Z domoviny From My Homeland (Aus der Heimat), 2 Pieces A major
G minor
for violin and piano
Chamber music 1:124 131 1882–1883 Smyčcový kvartet č. 2 String Quartet No.2 D minor for 2 violins, viola and cello  
Organ 1:30 52 35 1846 Šest preludií 6 Preludes C major
C minor
G major
G minor
D major
F major
for organ  
Piano 2:1 3 1831–1832 Kvapík Galop D major for piano  
Piano 1:1 12 4 1840 Louisina Polka Louisina Polka (Louise's Polka) D major for piano  
Piano 1:2 13 8 1840 Jiřinková Polka Georgina Polka (Dahlia Polka) D major for piano  
Piano 1:3 7 5 1840 Galopp di bravoura Galopp di bravoura B-flat major for piano  
Piano 1:4 22 6 1841 Impromptu Impromptu E-flat minor for piano  
Piano 1:5 23 7 1841 Impromptu Impromptu B minor for piano  
Piano 1:6 24 11 1842 Impromptu Impromptu A-flat major for piano  
Piano 1:7 28 13 1842? Ouvertura Overture C minor for piano 4-hands
Piano 1:8 29 15 1842? Ouvertura Overture A major for piano 4-hands
Piano 1:9 30 c.1842 „Ze studentského života“ Polka From Student Life C major for piano polka; revised 1858, B. 110
Piano 1:13 27 17 c.1842 Duo beze slov Duo without Words (Duet) E major for piano  
Piano 1:14 33 18 1843 Quadrille Quadrille B-flat major for piano  
Piano 2:10 34 19 1843 Skladba bez názvu (Rhapsodie) Untitled Piece (Rhapsody) A-flat major for piano  
Piano 1:16 36 20 1843–1844 Quadrille Quadrille F major for piano  
Piano 1:15 38 21 1843–1844 Skladba bez nadpisu (Mazurkové capriccio) Untitled Piece (Mazurka-Capriccio) C-sharp minor for piano  
Piano 1:17 37 38 1843–1844 „Vzpomínka na Plzeň“ Polka Souvenir of Pilsen (Erinnerung an Pilsen) E-flat major for piano polka
Piano 1:19 40 27 1844 Bagately a impromptus
 1. Nevinnost
 2. Sklíčenost
 3. Idyla
 4. Touha
 5. Radost
 6. Pohádka
 7. Láska
 8. Nesvár
Bagatelles and Impromptus (Bagatelles et impromptus)
 1. Innocence (L'innocence)
 2. Dejection (L'abattement)
 3. Idyll (L'idylle)
 4. Longing (Le désir)
 5. Happiness (La joie)
 6. Fairy Tale (Le conte)
 7. Love (L'amour)
 8. Quarrel (La discorde)

C major
A minor
G major
E minor
D major
B minor
A major
F-sharp minor
for piano Op. 6
Piano 1:18 39 22 1844 Valčíky 5 Waltzes C minor
A-flat major
E-flat major
C minor
A-flat major
for piano  
Piano
1:20
1:25
1:21
1:22
1:23
1:81
1844–1862
1844
1845
1845
1845
1845?
1862
Šest lístků do památníku
 1. Kateřině Kolářové
 2. Alžbětě Felicii Thunové
 3. Josephini Finkové
 4. Janu Kunzovi
 5. Václavi Ulwerovi
 6. Marii Prokschové
6 Album Leaves
 1. To Kateřina Kolářová
 2. To Elizabeth Felicia Thun
 3. To Josephina Fink
 4. To Jean Kunz
 5. To Wenzel Ulwer
 6. To Marie Proksch
 
B major
E major
C minor
E-flat minor
A-flat major
C major
for piano  
Piano 1:24 46 1845 Pensée fugitive Pensée fugitive D minor for piano  
Piano A43 1845 Pochod válečníků March of the Soldiers D major for piano  
Piano A50 1845 Venkovský pochod Rustic March B-flat major for piano  
Piano A55 1845 Triumfalní pochod Triumphant March E major for piano  
Piano 1:26 47 26 1845 Skladba bez nadpisu Untitled Piece G minor for 2 pianos 8-hands
Piano 3:24 A76 35 1846 Klavírní sonáta Piano Sonata G minor for piano  
Piano 1:28 50 37 1846 Polka Polka E-flat major for piano  
Piano 3:18 A57 28 1846 Etuda (ve formě preludia) Étude in Prelude Form C major for piano  
Piano 3:18 A58 28 1846 Etuda (ve formě písně) Étude in Song Form A minor for piano  
Piano A60 29 1846 Charakteristické variace na českou píseň „Sil jsem proso“ Variations on the Czech Song "Sil jsem proso" G major for piano  
Piano 1:30 52 35 1846 Šest preludií 6 Preludes   for piano 4-hands
Piano 1:31 53 52 1847
1855
Lesní city a dojmy: Nocturno Forest Impressions and Emotions: Nocturne F minor for piano  
Piano 1:32 55 48 1847? Allegro capriccioso Allegro capriccioso B minor for piano  
Piano 1:33 54 1847? Romance Romance B-flat major for piano revised 1883
Piano 1:34 56 1847–1848 Charakteristická skladba Character Piece (Morceau caractéristique) C-flat major for piano  
Piano 1:35 57 44 1847–1848 Šest charakteristických skladeb
 1. V lese
 2. Vznikající vášeň
 3. Pastýřka
 4. Touha
 5. Válečník
 6. Zoufalství
6 Character Pieces
 1. In the Forest (Im Walde)
 2. Rising Passion (Erwachende Leidenschaft)
 3. The Shepherdess (Das Schäfermädchen)
 4. Desire (Die Sehnsucht)
 5. The Warrior (Der Kreiger)
 6. Desperation (Die Verzweiflung)
 
C major
C minor
G major
G minor
D major
D minor
for piano Op. 1
Piano 1:36 58 45a 1848 Pochod pražské studentské legie March of the Prague Student Legion
(Marsch der Prager Studenten-Legion)
F major for piano  
Piano 1:37 59 45b 1848 Pochod národní gardy National Guard March (Nationalgarde-Marsch) D major for piano  
Piano 2:17 62 42 1848 Caprice Caprice G minor for piano  
Piano 1:42 75 1848–1849 Lístek do památníku Album Leaf G minor for piano  
Piano 1848–1850 Lístek do památníku Album Leaf E-flat major for piano  
Piano 1848–1852 Lístek do památníku Album Leaf F-sharp minor for piano  
Piano 1848–1852 Lístek do památníku Album Leaf E major for piano  
Piano 1848–1852 Lístek do památníku Album Leaf G-sharp minor for piano  
Piano 1:60 94 62 1848–1854 Tři salonní polky 3 Salon Polkas (3 Polkas de salon) F-sharp major
F minor
E major
for piano Op. 7
Piano 1:66 101 68 1848–1857 Črty 1
 1. Preludium
 2. Idyla
 3. Vzpomínka
 4. Vytrvalá snaha
Sketches I
 1. Prelude
 2. Idyll
 3. A Memory
 4. Perseverance
 
F-sharp minor
B major
A-flat major
G-sharp minor
for piano Op. 4
Piano 1:67 102 68 1848–1857 Črty 2
 1. Scherzo-polka
 2. ádumčivost
 3. Přívětivá krajina
 4. Rhapsodie
Sketches II
 1. Scherzo-Polka
 2. Melancholy
 3. The Pleasant Countryside
 4. Rhapsody
 
F-sharp major
G-sharp minor
D-flat major
F minor
for piano Op. 5
Piano 1:44 64 41 1849 Svatební scény
 1. Svatební průvod
 2. Ženich a nevěsta
 3. Svatební veselí: Tanec
Wedding Scenes
 1. Wedding March
 2. The Bride and Groom
 3. Wedding Merriment: Dance
 
C major
A-flat major
A major
for piano  
Piano 1:45 77   Lístek do památníku Album Leaf A major for piano  
Piano 1:46 78   Lístek do památníku Album Leaf B-flat major for piano  
Piano 1:47 70 47 1849 Sonátová věta Sonata Movement E minor for 2 pianos 8-hands
Piano 1:48 72 50 1849–1850 Poklad melodií [1]
 1. Preludium
 2. Capriccio
 3. Allegro Vivace
A Treasure of Melodies I (Trésor de mélodies I)  
C major
A minor
G major
for piano  
Piano 1:49 71 1849–1850 Poklad melodií [2]
 1. Moderato
 2.  
 3. Toccata
 4. Moderato
 5. Tempo di marcia
A Treasure of Melodies II (Trésor de mélodies II)  
C major
G major
D major
A major
E major
for piano  
Piano 1:51 86 53 1849–1850 Šest lístků do památníku
 1. Allegro – Prélude
 2. Moderato – Chanson
 3. Vivace
 4. Allegro comodo
 5. Moderato con amina
 6. Andante ma non troppo
6 Album Leaves  
C major
A minor
G major
E minor
D major
B minor
for piano Op. 2
Piano 1:65 100 67 1849–1850 Tři lístky do památníku
 1. Robertu Schumannovi
 2. Píseň pocestného
 3. Je slyšet sykot, hukot, a svist...
3 Album Leaves
 1. To Robert Schumann
 2. Wanderer's Song
 3. Es siedet und braust
 
E major
A major
F-sharp minor
for piano Op. 3
Piano
1:53
1:41
1:43
1:54
1:52

84
74
76
85
80

301849–1850 Skladby psané do památníku
 1. Lístek do památníku
 2. Toccatina
 3. Lístek do památníku
 4. Lístek do památníku
 5. Lístek do památníku
 6. Lístek do památníku
Album Leaves
 1. Album Leaf
 2. Toccatina
 3. Album Leaf
 4. Album Leaf
 5. Album Leaf
 6. Album Leaf
 
B minor
B-flat major
G major
B minor
E-flat minor
B-flat minor
for piano  
Piano 1:50 73 57 1850 Rondo pro mládež Rondo for the Young C major for 2 pianos 8-hands
Piano 1:57
1:55
1:56
1:63
90
88
89
93
56
54
55
93
1852–1854 Polky z let padesátých 4 Polkas from the 1850s E major
G minor
A major
F minor
for piano  

completed 1883
Piano 1:61 95 63 1854 Tři poetické polky 3 Poetic Polkas (3 Polkas poétiques) E-flat major
G minor
A-flat major
for piano Op. 8
Piano 1:62 97 65 1855? Andante Andante E-flat major for piano  
Piano 2:42 D49 1857–1858 Cid Cid   for piano incomplete
Piano 2:43 107 70 1858 Balada Ballade E minor for piano incomplete
Piano 1:71 109 69 1858 Vidění na plese (Polka-rhapsódie) Ball-Vision A minor for piano  
Piano 1:71 109 1858 Polka Polka C major for piano revision of Vidění na plese
Piano 1:73 108 71 1858 Scherzo-etuda Scherzo-Étude C major for piano original version of Concert Étude
Piano 1:69 105 72 1858 Zvědavý, transkripce písně Franze Schuberta z cyklu Krásná mlynářka Transcription of Schubert's Der Neugierige B major for piano Op. 10; from Franz Schubert's song cycle Die schöne Müllerin
Piano 1:73 113 75 1858–1859 Koncertní etuda Concert Étude C major for piano  
Piano 1:75 112 80 1859 Macbeth, skizza ke scéně „Macbeth a čarodějnice“ ze Shakespeara Macbeth (Macbeth and the Witches) G minor for piano after a scene from William Shakespeare's Macbeth
Piano 1:74 114 81 1859 Bettina Polka Bettina Polka C major for piano version 1
Piano 1:76 115 83 1859–1860 Vzpomínky na Čechy ve formě polek Souvenir de Bohême en forme de polkas A minor
E minor
for piano Op. 12
Piano 1:77 116 84 1859–1860 Vzpomínky na Čechy ve formě polek Souvenir de Bohême en forme de polkas E minor
E-flat major
for piano Op. 13
Piano 1:80 119 86 1861 Na břehu mořském, (vzpomínka) koncertní etuda On the Seashore, Concert Étude G-sharp minor for piano Op. 17
Piano 1:83 121 88 1862 Koncertní fantasie na české národní písně Fantasy on Czech Folksongs B major for piano  
Piano 100 1868 Z Dalibora, Fantasie na temata z opery Dalibor Fantasy on Themes from the Opera Dalibor   for piano  
Piano 108 1873 Motivy z opery Dalibor, Potpourri Potpourri, Themes from the Opera Dalibor   for piano  
Piano 1874 Polka z Dvou vdov Polka from The Two Widows C major for piano  
Piano 1:103 112 1874–1875 Sny: Šest charakteristických skladeb
 1. Zaniklé štěstí
 2. Útěcha
 3. V Čechách: Vesnický výjev
 4. V salóně
 5. Před hradem
 6. Slavnost českých venkovanů/Selská slavnost
Dreams (Rêves)
 1. Bygone Happiness (Le bonheur éteint)
 2. Consolation (La consolation)
 3. In Bohemia (En Bohême)
 4. In the Salon (Au salon)
 5. Before the Castle (Près du château)
 6. Czech Peasants' Festival (La fête des paysans bohémiens)
 
E-flat major
F minor
A minor
E major
B minor
G minor
for piano  
Piano 1:107 112/1 1877 České tance 1: 4 Polky Czech Dances I: 4 Polkas F-sharp minor
A minor
F major
B-flat major
for piano  
Piano 1:114 112/2 1879 České tance 2
 1. Furiant
 2. Slepička
 3. Oves
 4. Medvěd
 5. Cibulička
 6. Dupák
 7. Hulán
 8. Obkročák
 9. Sousedská
 10. Skočná / Skočrst
Czech Dances II
 1. Furiant
 2. The Little Hen
 3. Oats
 4. The Bear
 5. The Little Onion
 6. Stamping Dance
 7. The Lancer
 8. Step Dance
 9. Neighbor's Dance
 10. Leaping Dance
 
A minor
B-flat major
A-flat major
C major
G major
D major
A major
E-flat major
B major
F major
for piano Op. 21
Piano 1:115 123 1879 „Venkovanka“ Polka The Country Woman G major for piano polka; also for orchestra
Piano 1:117 125 1880 Andante Andante F minor for piano  
Piano 1:121 130 1880 Romance Romance G minor for piano  
Piano 1:74 114 81 1883 Bettina Polka Bettina Polka C major for piano version 2
Piano   Dvojitá fuga Two-voice Fugue   for piano  
Piano   Třihlasá fuga Three-voice Fugue   for piano  
Piano   Čtyřhlasá fuga Four-voice Fugue   for piano  
Piano 4:4 103 85 1857, 1872   Cadenzas to Beethoven's Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37   for piano  
Piano 4:1 98 1856   Cadenzas to Mozart's Piano Concerto No. 20 in D minor, KV466   for piano  
Piano 4:2 99 1856?   Cadenza to Mozart's Piano Concerto No. 24 in C minor, KV491   for piano  
Piano 4:3 130 1864?   Cadenzas to Mozart's Piano Concerto No. 27 in B-flat major, KV595   for piano  
Piano     Fragments and Sketches   for piano  
Choral 1846 Jesu meine Freunde       Chorale
Choral 1846 Ich hoffe auf den Herrn       Fugue
Choral 1846 Lobet den herrn       Introduction and Fugue
Choral 1846 Heilig ist der Herr Zebaoth        
Choral A77 1846 Scapulis suis obumbrabit tibi dominus     for chorus, horns, strings and organ  
Choral A78 1846 Medtabitur in mandatis tuis     for chorus, horns, strings and organ  
Choral 1:38 60 1848 Píseň svobody Song of Liberty   for male chorus and piano  
Choral 1:78 117 1860 Píseň česká Czech Song   for male chorus or mixed chorus  
Choral 1:84 122 89 1862 Tři jezdci The Three Riders   for male chorus  
Choral 1:89 126 92 1863 Odrodilec The Renegade   for male chorus revised 1864, JB 1:91
Choral 1:94 135 99 1868 Rolnická Farmer's Song (The Peasant)   for male chorus  
Choral 1:96 101 1868 Česká píseň Czech Song   for chorus and piano or orchestra revised 1878, JB 1:111
Choral 1:99 106 1870 Slavnostní sbor Festive Chorus   for male chorus  
Choral 1:106 117 1876–1877 Píseň na moři The Song of the Sea   for male chorus  
Choral 1:109 119 1878 Tři ženské sbory
 1. Má hvězda
 2. Přiletěly vlaštovičky
 3. Za hory slunce zapadá
3 Female Choruses
 1. My Star
 2. The Swallows Have Returned
 3. The Sunset over the Mountains
  for female chorus  
Choral 1:119 126 1880 Věno The Dower   for male chorus  
Choral 1:120 127 1880 Modlitba Prayer   for male chorus  
Choral 1:123 132 1882 Dvě hesla 2 Slogans (2 Mottos)   for male chorus  
Choral 1:125 134 1883 Naše píseň Our Song   for male chorus  
Vocal 3:25 A70 32 1846 Pohled mé dívky     for voice and piano  
Vocal 3:25 A71 33 1846 Sbohem! Farewell!   for voice and piano  
Vocal 1:27 49 34 1846 Bolest odloučení     for voice and piano  
Vocal 1:29 51 40 1846 Vyzvání     for voice and piano  
Vocal 1:53 91 58 1853 Jaro lásky     for voice and piano  
Vocal 1:93 134 98 1867 O Gustave, můj králi     for voice and piano  
Vocal 1:116 124 1879 Večerní písně
 1. Kdo v zlaté struny zahrát zná
 2. Nakamenujte proroky!
 3. Mně zdálo se
 4. Hej, jaká radost v kole
 5. Z svých písní trůn ti udělám
Evening Songs
 1. He Who Can Play the Golden Strings
 2. Do Not Stone the Prophets!
 3. I Once Dreamed
 4. Oh, What Joy When Dancing
 5. I'll Build You a Throne from My Songs
  for voice and piano words by Vítězslav Hálek

References[edit]

See also[edit]